Unia europejska

Tytuł projektu: Ekspansja firmy Wtedy Drewno na rynkach europejskich, ameryki północnej oraz zjednoczonych emiratów arabskich

Cele projektu: Wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej Wtedy Drewni na arenie międzynarodowej oraz rozwój działalności eksportowej WTEDY DREWNO MARCIN STERNIK 

Planowane efekty: Umiędzynarodowienie działalności firmy Wtedy Drewno Marcin Sternik oraz wzrost sprzedaży produktów na eksport

Wartość projektu 400 900,00 PLN, 

Wkład Funduszy Europejskich 340 765, 00 PLN

X